Spring til indhold

INEOPEP

Salgspris109,50 DKK ekskl. moms
Størrelse:

Kosttilskud med enzymet prolyloligopeptidase i minitabletter.
Praktisk at have med på farten takket være en praktisk klikdispenser.

Ineopep indeholder enzymet prolyloligopeptidase.
Protease Picomol International (PPI) er et mål for enzymaktiviteten.
1 PPI er mængden af enzym, som frigiver et picomol af p-nitroanilin pr. sekund.

https://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk5569704


Uddrag fra kontrolrapport 10/7-2023:

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at brugen af produktnavnet Gluteostop i sig selv indikerer egenskaber, som er relateret til sundhed. I sin vurdering lægger Fødevarestyrelsen bl.a. vægt på, at produktets betegnelse indikerer, at produktet effektivt nedbryder den gluten, forbrugeren indtager i forbindelse med mad. Fødevarestyrelsen mener, at produktets betegnelse kan opfattes som en sundhedsanprisning, idet nedbrydning af gluten er en fordelagtig virkning på sundheden hos forbrugeren, der fx ikke kan tåle gluten eller oplever gener ved indtag af gluten.

Det er således Fødevarestyrelsens vurdering, at der er tale om et produktnavn der kan opfattes en sundhedsanprisning, som således er omfattet af anprisningsforordningen, og derfor skal ledsages af en beslægtet sundhedsanprisning, som er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser jf. artikel 1 stk. 3 i forordningen. På mærkningen af produktet ses produktnavnet ”GluteoStop” ikke ledsaget af en beslægtet sundhedsanprisning.

Virksomheden havde følgende bemærkninger:

"Vi forstår ikke Fødevarestyrelsens vurdering af navnet Gluteostop og er ikke enige i at navnet Gluteostop er en uspecifik sundhedsanprisning, der skal ledsages af en beslægtet sundhedsanprisning. Andre EU lande har godkendt navnet. Det er ikke muligt at ledsage navnet af en beslægtet sundhedsanprisning."

Virksomheden har efterfølgende fremsendt følgende supplerende bemærkninger:

"Vi er ikke enige i Fødevarestyrelsens vurdering af, at navnet Gluteostop skulle indikere en uspecifik sundhedsanprisning, der skal ledsages af en specifik godkendt sundhedsanprisning. Vi har på tilsynet efterspurgt grundlaget for styrelsens vurdering af produktnavnet, da vi ikke mener, at Fødevarestyrelsen på oplyst grundlag har beskrevet, hvordan styrelsens undersøgelse og vurdering er foregået, hvilke objektive kriterier, der er inddraget, eller hvad der helt konkret er begrundelsen for styrelsens konklusion. Dette strider efter vores vurdering imod officialprincippet samt forpligtelsen til at begrunde en afgørelse. Vi bemærker i øvrigt, at Fødevarestyrelsen har haft fokus på produktet siden 2020 uden, at navnet dengang lod til at være problematisk for Fødevarestyrelsen, ligesom at lovgivningen ikke er blevet ændret i den mellemliggende periode. Med henvisning til manglende efterlevelse af officialprincippet og princippet om begrundelsespligt vil enhver afledt afgørelse være ugyldig.

Enzymet i produktet bidrager til at nedbryde gluten hvorved en person, som normalt ikke kan tåle gluten, ikke vil få gener af et utilsigtet indhold af gluten i kosten. Ved indtagelse sker der derved en form for kemisk reaktion på spor af gluten. Enzymet bidrager således ikke til en sundhedsmæssig effekt på den menneskelige organisme, og der er ikke en sammenhæng mellem produktet og sundhed, hvilket er en forudsætning i definitionen af en sundhedsanprisning i forordning nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EU forordning nr. 1924/2006). Da der i al væsentlighed ikke sker en effekt på den menneskelige organisme, men på spor af gluten, som indtages ved den almindelig kost, er det ikke juridisk korrekt at konkludere, at produktnavnet indikerer en sundhedsanprisning omfattet af EU forordning nr. 1924/2006.

Produktnavnet, Gluteostop, er et fantasinavn, som anvendes i en række EU medlemsstater. Kosttilskuddet har været på det europæiske marked siden 2018, og i flere lande er der en egentlig godkendelsesordning, hvor produktets indhold og mærkning er blevet gennemgået af de lokale myndigheder forud for markedsføring. Indtil videre har ingen andre EU fødevaremyndigheder været af den opfattelse, at navnet skulle være i strid med fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsens respons, under tilsynet, hertil var, at de øvrige myndigheder formentligt ikke har kontrolleret produktet/navnet. Særligt i Italien, hvor der er en form for godkendelsesproces af kosttilskud, har myndighederne nøje gennemgået både produktets indhold, mærkning og markedsføring i øvrigt.

På baggrund af myndighedernes vurdering, skulle elementer justeres, men navnet var ikke vurderet som værende i strid med fødevarelovgivningen. Vi finder derfor ikke, at Fødevarestyrelsen kan henvise til argumentet om manglende kontrol af produktet i de øvrige EU lande. De øvrige EU fødevaremyndigheder er formentligt af den overordnede opfattelse, at reglerne om gensidig anerkendelse skal respekteres, da der er tale om en ikke fuldt harmoniseret produktkategori, ligesom at navnet er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen og dermed ikke indikerer en uspecifik sundhedsanprisning, omfattet af forordning nr. 1924/2006. Som i øvrigt også nævnt på tilsynet, har vi endnu aldrig modtaget henvendelse fra forbrugere om manglende forståelse af produktnavnet eller, hvordan produktet skal anvendes.

Samlet set skal konsekvenserne af Fødevarestyrelsens praksis fortolkes i lyset af reglerne om gensidig anerkendelse, da der er forskelligartet EU håndtering af en ikke fuldt harmoniseret produktkategori. Vi mener samlet set, at produktets navn er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, herunder EU reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger, samt at reglerne om gensidig anerkendelse af en ikke fuldt harmoniseret produktkategori skal respekteres. Enzymet virker på indtagelse af spor af gluten og ikke på selve kroppens funktioner, hvilket er en betingelse i medfør af relevante definitioner. Fødevarestyrelsen har dermed, efter vores vurdering, ikke hjemmel til at sanktionere kosttilskuddets navn."